Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: Aktualności

Obniżenie składki wypadkowej, czyli realne oszczędności dla firmy

Wysokość składki dla firm jest uzależniona od grupy działalności przedsiębiorstwa oraz kategorii ryzyka – od 1,67% do 3,33%. Corocznie ZUS wylicza wysokość składki wypadkowej na podstawie formularzy IWA. Jak wynika ze statystyk, wielu przedsiębiorców wpłaca zawyżone kwoty składek, tracąc przy tym cenny kapitał. Jednakże firmy mogą odzyskać utracone kwoty z tytułu nadpłaconych składek przez złożenie wniosku do ZUS. W dzisiejszym artykule tę kwestię komentuje również Alain Kaj – Prezes Zarządu firmy Inventage.

Dokąd trafiają podatki lokalne

Podatki lokalne, obok dotacji i subwencji publicznych, stanowią podstawę budżetu samorządowych jednostek terytorialnych. Zasadniczo można wyróżnić wpływy do budżetu j.s.t. z podatku dochodowego PIT, CIT, podatku od nieruchomości oraz innych podatków lokalnych.  W zależności od liczby mieszkańców gminy i innych czynników, wpływy z danej grupy podatków lokalnych mogą się znacząco różnić. Duże znaczenie dla wielu gmin ma podatek od nieruchomości, który trafia w całości do budżetu gmin. Jak wygląda struktura udziału podatków lokalnych w gminach i miastach? – kwestię tę wyjaśnia Łukasz Szatkowski – Menadżer Działu Podatków Inventage.

Zmiana definicji budynku i budowli może wywrócić stolik

Portale podatkowe aż kipią od komentarzy ekspertów zajmujących się sprawami podatkowymi, w kontekście wydanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, związanego ze skargą konstytucyjną dotyczącą definicji budowli. TK stwierdził bowiem, że przepisy podatkowe określające definicję budowli, które od wielu lat przysparzały sporych problemów przedsiębiorcom, są niezgodne z Konstytucją RP. Ustawodawca ma więc 18 miesięcy na zmianę przepisów i uchwalenie nowej definicji budowli i budynku. W dzisiejszym artykule kwestię tę komentuje również Łukasz Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

Niepewność co do zwolnienia z opodatkowania infrastruktury kolejowej

Pomimo ubiegłorocznej zmiany przepisów podatkowych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dla obiektów infrastruktury kolejowej, nadal trwają spory z fiskusem w tym zakresie. Sprawy ocierają się o NSA, jednak ten przed wydaniem orzeczenia kieruje pytania prejudycjalne do TSUE.

Jaki będzie to miało wpływ na zwolnienia z podatku od nieruchomości kolejowych? –  w dzisiejszym artykule kwestię tę wyjaśnia Łukasza Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage. 

Rewolucja w podatku od nieruchomości nadchodzi

Trybunał Konstytucyjny orzekł właśnie, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją.

Ograniczenie oprocentowania nadpłat niezgodne z przepisami wspólnotowymi

Przed podatnikami otworzyła się nowa szansa na oprocentowanie nadpłat — Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym uznaje za sprzeczne z unijnymi zasadami polskie przepisy ograniczające naliczanie oprocentowania od nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń TSUE.

Czy wyrok ten ma wpływ na przepisy Ordynacji podatkowej? –  w dzisiejszym artykule kwestię tę wyjaśnia Łukasza Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

Firmy będą mogły stać się właścicielami gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy, który w założeniach ma pozwolić przedsiębiorcom na wykup prawa własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. Czym się będzie różniła ustawa, od tej z 2018 roku oraz jakich zmian przepisów mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Kogo obejmą bonifikaty? –  w dzisiejszym artykule kwestię tę wyjaśnia Łukasza Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

O zakończeniu rekultywacji gruntu nie zawsze decydują urzędnicy

W ostatnich dniach na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się istotne uzasadnienie do wyroku NSA z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt III FSK 2333/21, dotyczące rekultywacji gruntów. Sąd stanął po stronie podatnika potwierdzając, że o momencie zakończenia działań rekultywacyjnych nie przesądza data formalnego zakończenia postepowania administracyjnego w przedmiocie rekultywacji. Tym samym posiadacze gruntów, które zostały poddane rekultywacji, uzyskali nowy oręż do walki z zakusami fiskusa. Kiedy i w jakim celu przeprowadza się rekultywację gruntów? – wyjaśnia Łukasz Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

PODSUMOWANIE ROKU 2022 W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Mijający rok zapewnił wszystkim podatnikom, jak również działom księgowym nieoczekiwane emocje. Zmiany podatkowe nie ominęły również właścicieli nieruchomości.  Podsumowujemy więc trzy najważniejsze – zdaniem Łukasza Szatkowskiego – Menedżera Działu Podatków – wydarzenia w obszarze podatku od nieruchomości z roku 2022.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznaje wyższość tajemnicy zawodowej nad obowiązkiem raportowania schematów podatkowych

Rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości UE belgijskich przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych oznacza, że obowiązek zgłoszenia właściwym organom podatkowym uzgodnień stanowiących potencjalnie schemat podatkowy spoczywa nie tylko na podatniku, ale również na wszystkich podmiotach pośredniczących, którzy zaangażowani są w opracowanie, wdrażanie, organizowanie lub zarządzanie danym uzgodnieniem.

Jak więc wyrok ten wpłynie na pracę adwokatów, radców prawnych czy też doradców podatkowych, na których spoczywa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej? — w dzisiejszym artykule kwestię tę omawia Łukasz Szatkowki – Menedżer Działu Podatków Inventage.