Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: Aktualności

Przełomowa uchwała NSA: Koniec ze wszczynaniem przez fiskusa spraw karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2021 roku podjął uchwałę sygn. akt I FPS 1/21, która wytrąca organom podatkowym kontrowersyjną i często kwestionowaną możliwość wszczynania postępowań karnych skarbowych na krótko przez terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Oferta pracy na stanowisko: Analityk w Dziale Podatków

Dołącz do naszego zespołu! W Inventage wierzymy, że ludzie są naszym kapitałem, który decyduje o sukcesie całej firmy. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciuCzytaj więcej...

Silosy jako budynki?

W ostatnich dniach opublikowany został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze III FSK 3294/21, który u części podatników i doradców podatkowych wzbudził nadzieję na przełamanie niekorzystnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w sprawie kwalifikacji podatkowej różnego typu silosów i zbiorników, najczęściej o konstrukcji żelbetowej, które podatnicy próbują przekwalifikować jako budynki na gruncie przepisów podatkowych normujących naliczanie podatku od nieruchomości i w ten sposób zapłacić dużo niższy podatek niż przy uznaniu tychże silosów za budynki.

Samorządy różnicują podatników w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wynika z pierwszych komentarzy, włodarze największych miast w Polsce kwestionują możliwość stosowania przez spółki z wykładni przepisów podatkowych wyrażonej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19).

Zmiany w ZUS uderzą w finanse przedsiębiorców

Okres pandemii to trudny czas dla wielu przedsiębiorców. Niektóre branże od kilku miesięcy są całkowicie zamrożone, inne zaś borykają się z licznymi problemami. Aby przetrwać, przedsiębiorcy otrzymują od Państwa pomoc w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Niestety, w tym samym czasie wprowadzane są niekorzystne przepisy, bezpośrednio uderzające w finanse firm.

PIP skontroluje beneficjentów tarcz antykryzysowych

PIP sprawdzi czy pracodawcy, którzy w pandemii skorzystali np. z preferencyjnych rozliczeń, nie nadużywają przepisów tarczy antykryzysowej. Inspekcja będzie miała dużo pracy, ponieważ podczas epidemii, około 25 tys. przedsiębiorców zarejestrowało w PIP blisko 30 tys. spraw dotyczących zmian warunków pracy.

Nastał czas na kolej

Do pierwszego czytania w Sejmie RP trafił projekt zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach, które ograniczają możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania obiektów infrastruktury kolejowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tejże ustawy.

Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej

Przełom marca i kwietnia każdego roku to czas, kiedy płatnicy składek otrzymują nowe zawiadomienie z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym roku dla wielu grup działalności zmienią się kategorie ryzyka, a w związku z tym modyfikacji ulegnie również wysokość stóp procentowych.

Budowle niepodlegające amortyzacji a podatek od nieruchomości (PoN)

Przepisy podatkowe wskazują, że jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Czy można odliczyć VAT od faktury Doradcy rozliczającego się na umowę sukcesu?

Zasadność prawa do odliczenia podatku naliczonego jest chyba najczęstszym elementem badania podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy podatkowe w zakresie tego obszaru.