Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: Aktualności

Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej

Przełom marca i kwietnia każdego roku to czas, kiedy płatnicy składek otrzymują nowe zawiadomienie z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym roku dla wielu grup działalności zmienią się kategorie ryzyka, a w związku z tym modyfikacji ulegnie również wysokość stóp procentowych.

Budowle niepodlegające amortyzacji a podatek od nieruchomości (PoN)

Przepisy podatkowe wskazują, że jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Czy można odliczyć VAT od faktury Doradcy rozliczającego się na umowę sukcesu?

Zasadność prawa do odliczenia podatku naliczonego jest chyba najczęstszym elementem badania podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy podatkowe w zakresie tego obszaru.

Dodatkowa ulga w podatku dochodowym – ulga na robotyzację

Od lat borykaliśmy się z problemem niskiego poziomu robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach na tle innych krajów unijnych, a przecież robotyzacja powinna być niezbędnymCzytaj więcej...

ZUS wprowadza zmiany dotyczące umów o dzieło

Jesteś osobą fizyczną lub płatnikiem składek i zlecasz wykonanie dzieła? Od 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej uchwalonymi w marcu 2020 roku, w momencie gdy zawierasz umowę z wykonawcą dzieła, masz obowiązek poinformowania o tym ZUS.

Podatek od nieruchomości a orzecznictwo sądowe

Czy wysokość podatku od nieruchomości determinowana jest wyłącznie przepisami prawa podatkowego? Dlaczego tak ważne jest dokonywanie okresowych przeglądów składanych deklaracji?

Od stycznia 2021 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nie 3 000 złotych jak zapowiadano rok temu, a 2800 złotych wyniesie miesięczne minimalne wynagrodzenie, które pracodawca będzie zobowiązany zapłacić pracownikowi od 1 stycznia 2021 roku. Zmiana obejmie około 1,7 mln osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Plan kontroli PIP na 2021 rok

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 rok zakłada przeprowadzenie w przyszłym roku 52 tys. kontroli.

Nowe zasady przy fakturach korygujących VAT od 1 stycznia 2021!

Już się przyzwyczailiśmy to tego, że nowy rok przynosi nowe regulacje podatkowe. Tak też będzie i tym razem. Od stycznia wejdąCzytaj więcej...

Podatek od nieruchomości i jego znaczenie w zasilaniu dochodów podatkowych gmin w Polsce

Czy podatek od nieruchomości wpływa na sytuację finansową i gospodarczą gmin? Jeśli tak to w jaki sposób?