Czy ustawodawca zaskoczył podatników?

Koniec roku przynosi nam zmiany w podatkach. Z dniem 28 listopada 2020 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa, która wprowadza rewolucyjne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Podpisana nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Kluczowa zmiana ma dotyczyć opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Obecnie w spółkach komandytowych występuje transparentność podatkowa tzn. podatek płacony jest jedynie przez wspólników jako podatek z tytułu działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników ma dowolność w wyborze opodatkowania, może to być podatek liniowy w wysokości 19% lub zgodnie ze skala podatkową – w stawkach 17% i 32%. W myśl przepisów nowej ustawy będzie obowiązywać zasada, że dochody uzyskiwane przez wspólników przedmiotowych spółek będą kwalifikowane jak dochody z udziału w zyskach osób prawnych co oznacza, że będą opodatkowane według zryczałtowanej stawki PIT 19%.

W przypadku spółek jawnych zmiana będzie dotyczyć tylko niektórych spółek, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizycznie. Natomiast w sytuacji, gdy tożsamość wspólników przedmiotowej spółki będzie bądź jest ujawniona organom podatkowym, spółki jawne będą mogły rozliczać się na zasadach dotychczasowych.

Zmiany zastosowane w ustawie wprowadzają skomplikowane oraz częściowo całkowicie nowe rozwiązania podatkowe. Prawidłowa kwalifikacja oraz odpowiednie zdeklarowanie źródła uzyskiwanych przychodów, przysporzy podatnikom dużo problemów w przygotowaniu poprawnego zeznania podatkowego.

Alain Kaj
Prezes Zarządu