Dodatkowa ulga w podatku dochodowym – ulga na robotyzację

Od lat borykaliśmy się z problemem niskiego poziomu robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach na tle innych krajów unijnych, a przecież robotyzacja powinna być niezbędnym elementem rozwoju firm. Zmniejsza ona koszty produkcji i prowadzi do zwiększenia jej skali.

Początkowo jednak inwestycje w roboty wymagają dużych nakładów finansowych, a wiele firm nie ma na to środków. Jest więc potrzeba wsparcia ze strony Państwa, stworzenia nowych instrumentów podatkowych np. pozwalających na uzyskanie odpowiednich ulg. I chyba w końcu  doczekamy się ich.

Przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przy udziale resortu finansów propozycja tzw. ulgi na robotyzację wpisuje się w ogół działań mających na celu stymulowanie innowacyjności polskich firm poprzez instrumenty fiskalne. Ulga ta ma docelowo funkcjonować jako uzupełnienie ulgi na badania i rozwój (B+R) oraz szczególnych zasad opodatkowania w formule IP BOX. Na chwilę obecną nie przygotowano jeszcze projektu ustawy wprowadzającej proponowane rozwiązania. 

Ulga na robotyzację ma działać podobnie jak obowiązująca już ulga B+R. Ma być ulgą kosztową, rozliczaną w systemie rocznym. Ma ona objąć wszystkich podatników, zarówno rozliczających się podatkiem PIT, jak i CIT. Nie ma przy tym znaczenia branża oraz wielkość przedsiębiorcy. Istotne na potrzeby rozliczenia ulgi jest tylko poniesienie określonego rodzaju wydatku. Jako wskazano w Krajowym Programie reform, ulga powinna być dostępna dla każdego podmiotu, bez rozróżniania na MŚP i dużych przedsiębiorców. 

Zastosowanie przez podatnika ulgi na robotyzację ma w założeniach oznaczać możliwość zarówno zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na szeroko rozumiane inwestycje w robotyzację jak i dodatkowe odliczenie od dochodu 50% wydatkowanej kwoty.

Jakie koszty  najprawdopodobniej będą kwalifikowały się do odliczenia z tytułu tej ulgi? Będą to koszty poniesione w danym roku podatkowym  na: 

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Ulga – w początkowym założeniu – ma obowiązywać przez pięć lat — do końca 2025 roku. Warto więc już teraz zaplanować przyszłe wydatki, zainwestować w zakup robotów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Będą z tego tytułu dodatkowe profity na kolejne inwestycje dla przedsiębiorstwa.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, ministerstwo finansów planuje kompleksową reformę instrumentów zachęcających podatników do innowacyjności. Planowany termin wdrożenia to połowa 2021 r., a ulga na robotyzację ma być elementem tej reformy. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! 

+48 22 266 84 44