Dodatkowa ulga w podatku dochodowym — zainwestuj w zakup robotów!

Naukowiec, robotyka

Od lat borykaliśmy się z problemem niskiego poziomu robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach na tle innych krajów unijnych, a przecież robotyzacja powinna być niezbędnym elementem rozwoju firm. Zmniejsza ona koszty produkcji i prowadzi do zwiększenia jej skali. 

Początkowo jednak inwestycje w roboty wymagają dużych nakładów finansowych, a wiele firm nie ma na to środków. Jest więc potrzeba wsparcia ze strony Państwa, stworzenia nowych instrumentów podatkowych np. pozwalających na uzyskanie odpowiednich ulg. I chyba w końcu doczekamy się ich. 

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej informację o przygotowywanych przepisach dotyczących ulgi na robotyzację, które mają wejść w życie najprawdopodobniej już z początkiem 2021 r. To oznaczałoby, że podatnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych preferencji począwszy od rozliczenia za 2021 r., a więc w zeznaniu podatkowym składanym w 2022 r. 

Ulga na robotyzację ma działać podobnie jak obowiązująca już ulga B+R. Ma być ulgą kosztową, rozliczaną w systemie rocznym. 

Jak czytamy w komunikacie MF: „Przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży.” 

Jakie koszty najprawdopodobniej będą kwalifikowały się do odliczenia z tytułu tej ulgi? Można się spodziewać, że będą to koszty poniesione w danym roku podatkowym na: 

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Ulga – w początkowym założeniu – ma obowiązywać przez pięć lat — do końca 2025 roku. Warto więc już teraz zaplanować przyszłe wydatki, zainwestować w zakup robotów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Będą z tego tytułu dodatkowe profity na kolejne inwestycje dla przedsiębiorstwa. 

Projekt zmian ma być przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2020 roku.