Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy

Od kilku dni na stronach ZUS widnieje informacja, że 16 lipca 2018 roku rusza nabór wniosków do konkursu z zakresu poprawy warunków pracy. ZUS po raz kolejny dofinansuje działania inwestycyjne, doradcze lub doradczo-inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Kwota, którą przeznaczył na ten cel Zakład to aż 50 mln złotych. Warto zatem złożyć wniosek, ponieważ najwięksi przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 500 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa z dniem 23 sierpnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy warunki wskazane przez ZUS, które muszą spełnić pracodawcy, by przystąpić do konkursu.

 • Spółka nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.
 • Spółka nie może zalegać z opłacaniem podatków.
 • Spółka nie może być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 • Spółka nie ubiegała się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.
 • Spółka nie ubiegała się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego została zobowiązana.

Zgodnie z wytycznymi ZUS, pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących obszarów:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Źródło. ZUS.pl