Category Archives: Sekcja ZUS news

O 150 złotych wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

Już nie 2100 złotych ale 2250 złotych będzie wynosiło miesięczne wynagrodzenie minimalne, które pracodawca będzie zobowiązany zapłacić pracownikowi od 1 stycznia 2019 roku. Co istotne – wzrost płacy minimalnej to kolejny krok do poprawy sytuacji materialnej najsłabiej wynagradzanych pracowników.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy

Od kilku dni na stronach ZUS widnieje informacja, że 16 lipca 2018 roku rusza nabór wniosków do konkursu z zakresu poprawy warunków pracy. ZUS po raz kolejny dofinansuje działania inwestycyjne, doradcze lub doradczo‐inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Kwota, którą przeznaczył na ten cel Zakład to aż 50 mln złotych. Warto zatem złożyć wniosek, ponieważ najwięksi przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 500 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa z dniem 23 sierpnia 2018 roku.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe — nowe stopy procentowe Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.  Obecnie trwa proces opiniowania. Nowe regulacje spowodują zmianę wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe już od 1 kwietnia 2018 roku.

Obowiązek złożenia ZUS IWA upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku Obowiązek złożenia ZUS IWA

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nakłada na płatników składek szereg regulacji m.in. dotyczących rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jedną z nich jest również obowiązek złożenia do ZUS informacji ZUS IWA. 31 stycznia 2018 roku mija termin złożenia informacji ZUS IWA za ubiegły rok. Kto musi ją złożyć i jakie dane należy przekazać?

Indywidualne konto w ZUS dla każdego przedsiębiorcy już od stycznia Indywidualne konto w ZUS

Jeden przelew do ZUS to ukłon Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stronę przedsiębiorców.
Już od stycznia 2018 roku przedsiębiorca, który dotychczas wykonywał trzy lub cztery płatności do ZUS, będzie wykonywał jedną. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych będą mogły być wpłacane na jedno indywidualne konto w ZUS. Niewątpliwie będzie to ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ od Nowego Roku wykonanie przelewu do ZUS będzie analogiczne do zapłaty za czynsz czy gaz.