Rozwiązania dla Twojej firmy

DOTACJE ZUS – czyli kto może otrzymać dofinansowanie ZUS na BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje finansowe wsparcie mające na celu ulżyć przedsiębiorcom w zakresie utrzymania zdolności do pracy pracowników. Jest to dotacja na poprawę warunków pracy. Nie jest to nowe rozwiązanie — o dotacje na poprawę BHP można starać się już od ponad 10 lat. Program ZUS wystartuje 26 lutego 2024 r.

O dofinansowanie na poprawę warunków pracy można wnioskować nie częściej niż co 3 lata. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł. O pieniądze na poprawę BHP może starać się każda firma, która wypełni wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP.

Termin składania wniosków o dofinansowanie z ZUS w zakresie poprawy BHP to 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

O dofinansowanie może starać się każdy przedsiębiorca, który:

  • nie zalega z opłacaniem podatków,
  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub w toku likwidacji,
  • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Krok po kroku – czyli w jaki sposób uzyskać dofinansowanie ZUS na poprawę warunków pracy:

  • Analiza sytuacji BHP w firmie – ocena stanu BHP oraz stanu maszyn i urządzeń.
  • Sprawdzenie kwalifikacji do projektu – weryfikacja warunków, które należy spełnić, aby móc przystąpić do konkursu o dofinansowanie.
  • Wybranie przedmiotu dofinansowania — dotacja ZUS może dotyczyć zakupu nowych maszyn, czy też zabezpieczenia aktualnych maszyn.
  • Opracowanie kompletnego wniosku do ZUS — aby zakwalifikować się do konkursu należy wypełnić szczegółowy wniosek.
  • Przyznanie dotacji oraz zawarcie umowy — wypłata dofinansowania ZUS następuje na podstawie zawartej umowy.

Pod względem merytorycznym wniosek płatnika składek o dofinansowanie działań na poprawę warunków pracy oceni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Opinia instytutu zdecyduje, czy płatnik otrzyma dodatkowe środki na poprawę warunków pracy w swojej firmie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 grudnia br.

Biuro prasowe Inventage