Inventage na konferencji Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Inventage na konferencji Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

17 stycznia 2018 roku w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyła się konferencja p.t. “Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”. Prezes Inventage, Pan Alain Kaj, oraz Dyrektor Regionalny Inventage, Pan Robert Staszewski, mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia w kwestii szans i zagrożeń związanych z wciąż zmieniającym się rynkiem mleczarskim.

Na konferencji oraz spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Krzysztofem Jurgielem, poruszono wiele ważnych kwestii. Omawiano problemy zarówno związane stricte z przemysłem mleczarskim, jak i nawiązujące do zagadnień systemu podatkowego czy interwencji państwa w celu pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Listę wszystkich problemów poruszanych na konferencji znajdą Państwo TUTAJ

“Gościem specjalnym sympozjum był Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ponadto w spotkaniu udział wzięli: m.in. Zofia Krzyżanowska — Radca Generalny w MRiRW, Waldemar Sochaczewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotr Adamczewski – Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy, Jacek Marczak – Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy oraz licznie przybyli prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich.”

Więcej szczegółowych informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć także TUTAJ