Jak obliczać składki ZUS pracownika, który prowadzi własną firmę?

składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie wydał pod koniec kwietnia 2014 r. indywidualną interpretację dotyczącą obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za pracowników, którzy poza etatem prowadzą działalność gospodarczą. Jak obliczać składki ZUS pracownika, który prowadzi własną firmę?

O wydanie interpretacji poprosił jeden z lubelskich przedsiębiorców, który poza prowadzeniem firmy jest właśnie zatrudniony na etacie. Problemem tej osoby była nieregularność w wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę.

Właściciel firmy w niektórych miesiącach otrzymywał przychód wyłącznie z prowadzonej działalności, w innych pracodawca wypłacał mu zarówno zaległą, jak i aktualną pensję. Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy w miesiącach bez wypłaty musi płacić pełny firmowy ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Jest tak nawet w tych miesiącach, w których wynagrodzenie nie jest wypłacane (ale wynika ono z podpisanej umowy).

Aby uniknąć opłacania przymusowych składek z tytułu prowadzenia firmy musi zostać spełniony tylko jeden warunek — przychód z etatu musi być równy lub wyższy od pensji minimalnej. Działania lub zaniechania pracodawcy nie mają wpływu na ciągłość stosunku pracy.

Warto pamiętać, że powyższe zasady nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta musi być opłacana od każdego istniejącego tytułu — umowy o pracę, zlecenia, działalności. Z drugiej strony w ramach własnej firmy można ją w większości odliczyć od podatku.