Lockdown w NSA i WSA

Jesteś stroną w toczącym się przed sądem administracyjnym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości lub podatku VAT?

Skontaktuj się z nami! Eksperci firmy Inventage pomogą Ci!

W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV2 i wprowadzaniem kolejnych restrykcji, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne wdrożyły istotne zmiany funkcjonowania. Zmiany te mają istotne znaczenie dla podatników będących stroną w postępowania sądowych toczących się przed sądami administracyjnymi. Zdaniem Inventage, najważniejsze z nich to:

  1. odwoływanie już wyznaczonych rozpraw i rozpoznawanie tych spraw na posiedzeniach niejawnych;
  2. rozpoznanie wszelkich spraw na posiedzeniach niejawnych.
  3. wstrzymanie przyjmowania interesantów m.in. przez Prezesa i Wiceprezesów oraz pracowników Wydziału Informacji Sądowej NSA;
  4. zamknięcie dostępu do Czytelni Akt NSA.

Według Łukasza Szatkowskiego – Menedżera Działu Podatków InventageSzczególnie dotkliwe jest odwoływanie rozpraw w przypadku już wyznaczonych terminów i rozpoznanie spraw na posiedzeniach niejawnych. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymali postanowienie o wyznaczeniu terminu rozpraw nie będą mieli okazji przedstawić swoich argumentów w trakcie rozprawy. Podobnie jak ci podatnicy, którzy dopiero czekają na wyznaczenie terminu rozprawy.

Co warto wiedzieć – w przypadku spraw bez wyznaczonych dotychczas terminów rozpraw sądy nie będą informowały strony postępowania o wyznaczonym terminie posiedzenia niejawnego. Zatem podatnicy mogą dowiedzieć się o rozstrzygnięciu swojej sprawy dopiero w momencie odebrania droga pocztową odpisu sentencji lub uzasadnienia wyroku.

Dlatego warto kontaktować się telefonicznie z sądami i śledzić na bieżąco wyznaczanie terminów posiedzeń niejawnych na portalu e‑wokanda. Jeżeli bowiem rozpatrzenie sprawy na rozprawie ma istotne znaczenie, strona postępowania może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na rozprawie w późniejszym terminie, kiedy będzie pozwalała na to sytuacja epidemiczna. Wniosek taki niestety nie musi zostać uznany przez sąd, szczególnie, jeśli nie zostanie on dobrze umotywowany – dodaje Łukasz Szatkowski.

Eksperci Inventage chętnie wesprą Państwa i pokierują przy podejmowaniu działań związanych z podatkami i decyzjami organów kontroli podatkowej tak, aby pomimo trudnych okoliczności zachować szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez sądem.