Ograniczenie w możliwości zwolnienia dla infrastruktury kolejowej

W minioną środę (17 listopada br.) Sejm RP zdecydowaną większością głosów przegłosował nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która modyfikuje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej, która jest wykorzystywana przez przewoźników kolejowych. 

Uchwalona zmiana jest efektem dwóch projektów ustaw wniesionych niezależnie od siebie przez senatorów oraz przez Radę Ministrów. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania infrastruktury kolejowej do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym stricte z przewozami i transportem kolejowym.

Obecnie zwolnienie z podatku dotyczy również nieruchomości, które są udostępniane przewoźnikom kolejowym nawet, jeśli objęta zwolnieniem bocznica kolejowa jest własnością zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych czy kopalni, a więc podmiotów, które nie prowadzą działalności kolejowej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przez posłów przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnienie z podatku obejmuje tylko tę część nieruchomości kolejowych, która zajęta jest na prowadzenie działalności kolejowej. 

Po nowelizacji zwolnieniem ma objąć grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiekty usługowe udostępniane przewoźnikom kolejowym, czy budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do świadczenia usług związanych z obsługą podróżnych. 

Co warte podkreślenia nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nadal ma pozwalać na korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez terminale towarowe. Jednak zwolnienie będzie ograniczone do części nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym. W trakcie konsultacji kwestia ta budziła duży sprzeciw gmin, na terenie których posadowione są takie terminale towarowe.

Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na 1 stycznia 2022 r., jednak przepisy te muszą wcześniej zostać jeszcze zatwierdzone przez Senat.

Łukasz Szatkowski
Menedżer Działu Podatków