Podatek od nieruchomości a orzecznictwo sądowe

Czy wysokość podatku od nieruchomości determinowana jest wyłącznie przepisami prawa podatkowego? Dlaczego tak ważne jest dokonywanie okresowych przeglądów składanych deklaracji?

Podatek od nieruchomości (RET) uregulowany jest w sześciu artykułach Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Choć wydawałoby się, że funkcjonowanie systemu opodatkowania nieruchomości i ustalenie wysokości tego podatku nie powinno nastręczać ani w teorii ani w praktyce zbyt wielu problemów, to w rzeczywistości jednak jest inaczej. Dowodem na to są liczne spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, których efektem są sprawy sądowe. W literaturze przedmiotu ukształtował się pogląd, że pod względem liczby wydawanych orzeczeń sądowych żaden podatek nie jest tak popularny jak podatek od nieruchomości.

W związku z powyższym, pomijając kwestię niejednoznaczności przepisów podatkowych, przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości należy wziąć pod uwagę przede wszystkim stanowisko sądów, które jest niemniej ważne niż wspomniane przepisy, a czasami nawet decydujące. Bowiem praktyka sądów bierze duży udział w regulowaniu sposobu funkcjonowania systemu RET.

Najskuteczniejszym sposobem na właściwy wymiar podatku od nieruchomości jest nie tylko znajomość przepisów podatkowych, lecz bieżące śledzenie orzecznictwa. Różnorodne stanowiska sądów nierzadko są sprzeczne ze stosowanym dotychczas podejściem, więc błędnym jest podejmowanie decyzji w oparciu o jeden wyrok. Zarówno przepisy podatkowe jak i stanowiska sądów ulegają zmianom, w związku z czym ważnym jest śledzenie ich na bieżąco. Fakt ten potwierdza prawidłowość dokonywania okresowych przeglądów podatkowych składanych deklaracji na podatek od nieruchomości.

Pewność co do poprawności swoich rozliczeń podatkowych można zyskać dzięki naszym usługom w zakresie pełnego przeglądu podatku od nieruchomości. Nasze rekomendacje, oparte na przepisach podatkowych oraz linii orzeczniczej, zapewniają nie tylko specjalistyczną wiedzę w kwestii płaconego dotychczas podatku, ale również prawidłowy poziom podatku od nieruchomości do zapłaty w przyszłości.

Zapraszamy do współpracy!

Karolina Gąbka
Młodszy Specjalista w Dziale Podatków