ZUS Zwiększamy Twój zysk i bezpieczeństwo!

Działania ekspertów Inventage z Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy to gwarancja najwyższej jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa. Nasi specjaliści to osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

Inventage oferuje Państwu analizę i wdrożenie specjalistycznych rozwiązań w zakresie:

  • składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • składek na ubezpieczenia społeczne
  • funduszy, do których pobierania zobowiązany jest ZUS

10-letnie doświadczenie poparte wykonaniem ponad 800 analiz to gwarancja zapewnienia skutecznych i bezpiecznych usług o najwyższej jakości, czego dowodem jest uzyskanie dla naszych Klientów znaczących oszczędności.

Projekt weryfikacji wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe obejmuje analizę:

  • sytuacji faktycznej i organizacyjnej Klienta
  • bieżących rozwiązań stosowanych u Klienta w zakresie rozliczeń z ZUS
  • rozwiązań wdrożonych u Klientach w zakresie BHP

Badaniu poddawane są dokumenty rozliczeniowe ZUS oraz materiały źródłowe z zakresu BHP. Każda z w/w kategorii podlega odrębnej ocenie techniczno-prawnej pod kątem prawidłowości ustalania stawki na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z przepisami prawa, orzecznictwem oraz wytycznymi wskazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt weryfikacji wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze obejmuje analizę:

  • aspektów prawnych oraz struktury zatrudnienia
  • wysokości przychodów osiąganych przez pracowników
  • systemów wynagrodzenia i premiowania

Podsumowaniem realizowanych projektów, jest przekazanie Klientowi informacji dotyczącej przeprowadzanych analizach lat przeszłych oraz rekomendacje na przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami i zapoznania się z ofertą, którą przygotujemy zgodnie z Państwa potrzebami.

Rafał Jędruchniewicz
Dyrektor
Dział Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy
tel.: 512 002 226
e-mail: r.jedruchniewicz@inventage.pl