Czy Twoja firma jest gotowa na RODO?

RODO

RODO – unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – wejdzie w życie już 25 maja 2018 roku. Skorzystaj z audytu oferowanego przez Inventage, aby sprawnie wdrożyć cały proces związany z przetwarzaniem, wykorzystywaniem i przechowywaniem danych osobowych.

Najbliższe tygodnie to czas, kiedy administratorzy danych osobowych będą zobowiązani dostosować procesy oraz systemy informatyczne do nowych przepisów. Niezależnie od profilu prowadzonej działalności, RODO dotyczyć będzie nie tylko zabezpieczenia danych osobowych. Istotnym elementem zasad zdefiniowanych w rozporządzeniu będzie również raportowanie naruszeń do organu nadzoru.

Z dniem 25 maja 2018 roku na pracodawcy zacznie spoczywać obowiązek opracowania i wdrożenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych. Firmom, które nie dostosują swoich działań do RODO, grożą wysokie kary finansowe.

Zakres naszych działań:

  • weryfikacja danych osobowych przetwarzanych przez spółkę,
  • badanie sposobu przetwarzania danych osobowych – audyt systemów informatycznych,
  • identyfikacja procesów i weryfikacja prawidłowości procedur w zakresie ochrony danych osobowych,
  • analiza zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych,
  • analiza ryzyka bezpieczeństwa systemów IT w kontekście PIA — Privacy Impact Assessment
  • weryfikacja realizacji obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych,
  • analiza potrzeb dotyczących wdrożenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z przepisów RODO na podstawie listy sprawdzającej wszystkich wymogów związanych z wdrożeniem RODO
  • szkolenia dla osób odpowiedzialnych za dostęp do danych osobowych z zakresu prawnego.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji z Państwa strony, w wyniku przeprowadzenia powyższych czynności sporządzony zostanie raport dotyczący opisu stanu faktycznego spółki w zakresie istniejących procedur, a także identyfikujący niezgodności związane przetwarzaniem danych osobowych w kontekście przepisów RODO. Wykonanie tego typu analizy zakłada uwzględnienie oceny skutków prawnych, jak również kwestii IT.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji pod numerem: 512 002 228

Jolanta Rybak, Analityk Działu Składek ZUS