Samorządy różnicują podatników w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wynika z pierwszych komentarzy, włodarze największych miast w Polsce kwestionują możliwość stosowania przez spółki z wykładni przepisów podatkowych wyrażonej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19).

Przypomnijmy, że Trybunał uznał w nim za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które nakładają na właściciela nieruchomości podatek według najwyższej stawki podatkowej tj. stawki przewidzianej dla działalności gospodarczej, tylko dlatego, że podatnik jest przedsiębiorcą. Warto podkreślić, że pomimo, iż Trybunał rozpatrywał skargę konstytucyjną w odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to w sentencji orzeczenia Trybunału jest wprost mowa o „przedsiębiorcach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. 

Dlatego podatnicy planujący zastosować korzystną wykładnię Trybunału Konstytucyjnego do swoich nieruchomości, z których z różnych względów nie mogą wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej, będą zapewne musieli uzbroić się w cierpliwość. Konieczne może bowiem okazać się przeprowadzenie procedury odwoławczej od decyzji samorządów kwestionujących taką możliwość.

Łukasz Szatkowski
Manager Działu Podatków