Ulga na prototyp szansą dla firm, które inwestują w swój rozwój

Polski Ład rozszerzył zakres ulg, z których podatnik może korzystać począwszy od rozliczenia za 2022 r. Do dotychczasowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz ulgi IP BOX, dołączyła min. ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na ekspansję (pro wzrostowa) oraz ulga na prototyp. Tworzą one od tej pory tzw. „Pakiet ulg na innowacje”. 

Wszystkie wspomniane ulgi podatkowe mają na celu pobudzenie przedsiębiorców do działalności twórczej i ciągłego rozwijania się. Mają one zachęcić podatników do inwestowania w szeroko rozumiane badania, ale także niezbędne do ich realizowania narzędzia, materiały czy surowce. Dzięki temu rynek polski wzbogaca się o nowe rozwiązania i technologie, a podatnicy korzystają płacąc niższy podatek dochodowy. 

Do nowego pakietu ulg na innowacje zalicza się wspomniana wcześniej ulga na prototyp. Jest ona kompatybilna z ulgą B+R, co oznacza, że podatnik tworząc nowy lub znacznie ulepszony produkt podczas prac badawczo-rozwojowych, może dodatkowo odliczyć 30% sumy kosztów poniesionych na produkcję próbną oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek. W praktyce oznacza to relatywnie niższe koszty rozpoczęcia produkcji próbnej, takie jak:

  • koszty nabycia materiałów i surowców
  • koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej
  • koszty poniesione na rozruch technologiczny produkcji stanowiącej efekt prac B+R
  • koszty poniesione na certyfikację i zezwolenia, umożliwiające skierowanie produktu (będącego efektem prac B+R) do sprzedaży, a także koszty badań, ekspertyz, badań cyklu życia produktu czy systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia wyżej wymienionych kosztów w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostały poniesione. Warto wspomnieć, że w przypadku gdy podatnik zamknie rok podatkowy ze stratą lub uzyska dochód w wysokości niższej od przysługujących mu ulg, ma prawo do odliczenia w kolejnych 6 latach podatkowych.

Anita Jelińska
Młodszy Analityk
Dział Podatków