Rozwiązania dla Twojej firmy

Wsparcie w pozyskaniu Kredytu ekologicznego i dofinansowania do 80%

25 kwietnia 2024 r. ruszył nabór na dofinansowanie projektów w ramach kredytu ekologicznego. Wnioski można składać do 25 lipca 2024 r.

Kredyt ekologiczny – wbrew swojej nazwie – jest dotacją. Poziom dofinansowania zależny jest od 3 głównych zmiennych: statusu przedsiębiorstwa, typu inwestycji oraz jej lokalizacji i może sięgać nawet do 80%. Dofinansowanie w ramach kredytu ekologicznego wypłacane jest w formie premii ekologicznej za pośrednictwem banku komercyjnego wpisanego na listę banków akredytowanych.

Jak wygląda schemat ubiegania się o kredyt?

Kredyt ekologiczny jest udzielany na warunkach rynkowych przez banki komercyjne mające umowę z BGK (banki akredytowane), a otrzymane środki nie wpływają na konto wnioskodawcy, tylko bezpośrednio na spłatę kredytu do baku finansującego. Ta formuła dotacji wymaga od wnioskodawcy uzyskania promesy bankowej potwierdzającej zdolność kredytową wnioskodawcy – jest to załącznik obligatoryjny do wniosku. Odsetki od kredytu są kosztem niekwalifikowanym – Wnioskodawca zobowiązany jest do ich spłaty. 

Środki z kredytu służą realizacji inwestycji ekologicznych – mających na celu zmniejszenie kosztów utrzymania i oszczędność energii:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Warto jak najszybciej rozpocząć prace nad projektem, bowiem aby ubiegać się o kredyt ekologiczny niezbędne jest przygotowanie audytu energetycznego, promesy bankowej.

Masz projekt ekologiczny? Szukasz środków na jego realizację? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci udzielą szczegółowych informacji.

Zapraszamy do współpracy.
Agnieszka Albińska
Dyrektor ds. pozyskiwania dotacji

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszą ekspertką:

[email protected]
+48 691 991 377