ZUS uderza w przedsiębiorców

Eksperci z Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy Inventage — Rafał Jędruchniewicz oraz Jolanta Rybak komentowali w mediach projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz innych ustaw.

Konsultowany obecnie projekt ustawy zakłada m.in. zmianę regulacji dotyczących wypłacania przez ZUS zasiłków i świadczeń. Ponadto wskazuje również zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, polegające na skróceniu okresu złożenia przez płatnika korekt deklaracji rozliczeniowych do 5 lat wstecz. Dodatkowo nowe przepisy stawiają na jednej szali wypadek tzw. zrównany z kategorią wypadków przy pracy. Zmiany te mają wejść w życie już od 1 kwietnia br.