ZUS wprowadza zmiany dotyczące umów o dzieło

Jesteś osobą fizyczną lub płatnikiem składek i zlecasz wykonanie dzieła? Od 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej uchwalonymi w marcu 2020 roku, w momencie gdy zawierasz umowę z wykonawcą dzieła, masz obowiązek poinformowania o tym ZUS.

Jak czytamy na stronach ZUS: „O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia niezwłocznie organ. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:
- zawartych z własnym pracownikiem,
- wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
- zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności”.

Nowe przepisy wskazują, że od 1 stycznia 2021 roku, należy wykazywać umowy o dzieło na nowym formularzu ZUS RUD (zgłoszenie umowy o dzieło), poprzez wysyłkę formularza za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Na jednym formularzu ZUS RUD możliwe jest wykazanie do 10 umów z jednym wykonawcą. Zgłoszenia należy dokonać w przeciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Jakie dane należy przekazać do ZUS?

Oprócz informacji identyfikujących strony podpisania umowy o dzieło, na formularzu ZUS RUD, w bloku III należy wskazać informację o zawartych umowach o dzieło — daty zawarcia umowy, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Dzięki nowo powstałemu rejestrowi umów o dzieło, organy takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy zdobędą interesujące dla nich informacje, wskazujące kwotę zarobków, jaką uzyskują pracownicy etatowi z dodatkowych umów, jak również kto pracuje tylko na podstawie nieoskładkowanych umów, unikając zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Jolanta Rybak
Analityk Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy