Rozwiązania dla Twojej firmy

Jesienią ruszy nabór na w ramach działania FENX 01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Zgodnie z zapowiedziami — 31 października 2024 planowane jest rozpoczęcie naboru projektów w ramach działania FENX 01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Działanie FENX 01.04. to instrument uruchamiany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027, który oferuje dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Wnioski będzie można składać w terminie 31 października — 30 grudnia 2024 r.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorstwa od mikro, małych, średnich, aż po duże firmy. Wysokość udzielanego wsparcia wyniesie do 75% kosztów netto inwestycji.

Wśród korzyści z uczestnictwa w programie warto wskazać dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań, zwiększenia ochrony środowiska, a także do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co jest korzystne dla społeczeństwa, wraz z poprawą jakości życia. Gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym są ze sobą ściśle powiązane. Efektywne zarządzanie odpadami jest kluczowym elementem GOZ, a przejście na model cyrkulacyjny może znacznie zmniejszyć ilość odpadów generowanych przez społeczeństwo.

Obszarem wsparcia na inwestycje w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (GOZ) objęte będą projekty dotyczące:

  • recyklingu i odzysku surowców;
  • innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania materiałów;
  • wspierania działalności opartej na modelach cyrkulacyjnych takich jak: wynajem, naprawa;
  • odnawiania produktów;
  • rozwoju technologii i procesów produkcyjnych zmniejszających zużycie surowców i generowania odpadów.

Natomiast do inwestycji w Gospodarkę Odpadami należą:

  • budowa i modernizacja infrastruktury do zbierania;
  • segregacja i przetwarzanie odpadów;
  • projekty mające na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska;
  • wdrażanie systemów zarządzania odpadami zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Program FEnIKS 2021–2027 jest ważnym narzędziem wspierającym transformację
w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki dostępnym funduszom, przedsiębiorstwa mogą realizować innowacyjne projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Planujesz pozyskać dofinansowanie? Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Agnieszka Albińska — [email protected]
Marcin Sienicki — [email protected]

Zapraszamy do współpracy.