Krajowy Plan Odbudowy. Kiedy pierwsze pieniądze z KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Polska ma otrzymać 106,9 mld złotych w postaci dotacji. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej mówi o objęciu funduszami europejskimi wielu obszarów, co w rezultacie wzmocni polską gospodarkę. Wspomaganie zielonej energii, wzrost użytkowania cyfrowych technologii na co dzień, usprawnienie i unowocześnienie ochrony zdrowia oraz zadbanie o większą dostępność do ekologicznego transportu to główne obszary, które zostaną zasilone funduszami unijnymi. 

Krajowy Plan Odbudowy miał szybko wesprzeć polską gospodarkę.

KPO ma jeden ważny cel — szybkie i sprawne wsparcie polskiej gospodarki, w której w dalszym ciągu mocno odczuwa się skutki pandemii COVID-19. Zdaniem decydentów Komisji ds. Unii Europejskiej, Polska, aby móc liczyć na dotacje, musi spełnić szereg warunków postawionych przez Komisję Europejską. KE miała zastrzeżenia co do ustawy o Sądzie Najwyższym i czekała na jej nowelizację. Plan odbudowy został zaakceptowany po dokonaniu wspomnianej nowelizacji ustawy.

Na co zostaną przeznaczone środki w ramach KPO?

Za przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Plan skupia się na pięciu komponentach tematycznych:

 • odporności i konkurencyjności gospodarki,
 • zielonej energii i zmniejszenia energochłonności,
 • transformacji cyfrowej,
 • efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia,
 • zielonej, inteligentnej mobilności.

I jednym komponencie instytucjonalnym:

 • poprawie jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Projekty składane przez przedsiębiorców w konkursach KPO powinny przyczyniać się do pobudzenia gospodarki i inwestycji oraz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Kiedy wystartują konkursy dotacyjne z nowej perspektywy finansowej?

Wrzesień lub październik 2022 to moment, w którym powinny wpłynąć pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Inventage działając wspólnie z Partnerem – InnovaTree, pozyskuje finanse z trzech programów unijnych:

 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

  To program, w którego obrębie (jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) planowane są działania takie jak:
 • wsparcie dla przedsiębiorców,
 • granty na Eurogranty,
 • współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs),
 • wspieranie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych MŚP,
 • programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek,
 • wsparcie indywidualnych innowatorów,
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów oraz rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji.
 1. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej


To kontynuacja Programu Polska Wschodnia 2014–2020. Fundusze:

 • zasilą platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • będą wspierały procesy wzornicze w MŚP, automatyzację i robotyzację w MŚP jak również transformację modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, oraz zrównoważoną mobilność miejską,
 • dofinansują instrumenty w zakresie infrastruktury drogowej, instrumenty w zakresie uzdrowisk Polski Wschodniej, a także instrumenty w zakresie produktów turystycznych.
 1. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Program ten będzie wsparciem w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz zmian na rynku pracy. To wsparcie dla działań w zakresie zielonych kompetencji oraz działań związanych z wdrażaniem Europejskiego Aktu o Dostępności. Fundusze wspomogą dostosowywanie się przedsiębiorstw do zmian oraz będą wsparciem dla firm rodzinnych.

Podsumowanie

Zgodnie z oświadczeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej- Grzegorza Pudy, w najbliższych dniach możemy spodziewać się uruchomienia pierwszych konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorców.

Jeżeli myślą Państwo o pozyskaniu funduszy unijnych dla swojej firmy, dobrą praktyką jest skonsultowanie pomysłu na projekt z ekspertami  przygotowującymi aplikację do programów europejskich.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Alain Kaj Prezes Zarządu tel.: 512 002 222

Autor: dr inż. Szymon Talbierz
Inventage przy współpracy z InnovaTree