Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: porady ekspertów Inne

Uzyskiwanie interpretacji podatkowych – interaktywny formularz

Krajowa Administracja Krajowa ułatwiła wysyłanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej. Nie oznacza to, że z użyciem interaktywnego formularza można składać wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatków lokalnych, a więc podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. W tym zakresie nadal jedyną drogą przygotowania stosownego wniosku jest sposób tradycyjny — tzn. sporządzenie go na komputerze lub odręcznie i dostarczenie do właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym położona jest dana nieruchomość.

Wykres

Środki z Regionalnych Funduszy Europejskich – ile zostało jeszcze do rozdysponowania?

W perspektywie Funduszy unijnych na lata 2021–2027 alokacja środków na Programy Regionalne wynosi 34,1 mld euro. Do sierpnia tego roku podmioty zarządzające Funduszami Regionalnymi rozpisały konkursy na kwotę 5,3 mld euro. To zaledwie 15% dostępnej alokacji w ramach programów regionalnych. Pozostałe 29 mld nadal czekają na zrealizowanie w ramach konkursów organizowanych przez urzędy marszałkowskie. Prezes firmy Inventage – Alain Kaj, zaznacza, że tak duża pula środków do rozdysponowania to szansa na rozwój i wzrost konkurencyjności dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Krajowy Plan Odbudowy. Kiedy pierwsze pieniądze z KPO?

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE środków. Wrzesień lub październik 2022 roku to moment, w którym powinny wpłynąć pierwsze fundusze z nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Na co zostaną przeznaczone środki w ramach KPO?

Polski Ład — pakiet po konsultacjach społecznych

Kolejne zmiany w projektowanym Polskim Ładzie

W środę 8 września br. na portalu gov.pl został opublikowany artykuł „Podatkowy pakiet Polskiego ŁaduCzytaj więcej...