Odważ się na Ulgę B+R i zyskaj!

Ulga br d otacja

Zastanawiasz się czy możesz skorzystać z ulgi B+R w sytuacji gdy otrzymujesz dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe?

Samo otrzymanie dotacji na działania B+R w ramach danego programu nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ani nie wpływa na wysokość limitów procentowych odliczeń. Jednak koszt, który został podatnikowi sfinansowany w ramach dotacji, w części w jakiej został już zwrócony, nie podlega odliczeniu w ramach tej ulgi.

Często jednak wkład własny w dotowaną inwestycję stanowi znaczący procentowy udział w całym przedsięwzięciu. Taki koszt – po spełnieniu odpowiednich warunków, można uwzględnić w rozliczeniu ulgi B+R w danym roku podatkowym. Warto więc w takim przypadku zastanowić się nad odliczeniem ulgi B+R również w tym zakresie.

W żadnym z przepisów art. 18d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) nie zostało zastrzeżone, że podatnik który korzysta z finansowania działalności B+R jest automatycznie pozbawiony prawa do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Istnieje jednak wskazany w ustawie warunek, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że koszt, który został podatnikowi sfinansowany w ramach dotacji, w części w jakiej został zwrócony, nie podlega odliczeniu w ramach ulgi B+R. Pozostałe koszty działalności badawczo-rozwojowej (w tym również częściowo dotowanej inwestycji), jeśli można je przypisać do zamkniętego katalogu kosztów wskazanego w ustawie CIT – można będzie odliczyć.

Trzeba jednak pamiętać o właściwej – zgodnej z regulacjami prawnymi kwalifikacji kosztów B+R i prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji spełniającej ustawowe wymogi.

Podatniku, korzystaj ze swoich praw. Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w całym procesie odliczenia – od kwalifikacji prac badawczo-rozwojowych, poprzez weryfikację właściwych kosztów, kończąc na przygotowaniu odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego.

Co więcej, będziemy przy Tobie również podczas ewentualnych czynności weryfikujących zasadność odliczenia ze strony urzędu skarbowego.

Zapraszamy do współpracy!

+48 666 358 538