Plan kontroli PIP na 2021 rok

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 rok zakłada przeprowadzenie w przyszłym roku 52 tys. kontroli.

Jak wskazano na stronie www.pip.gov.plPaństwowa Inspekcja Pracy podejmie w 2021 r. działania kontrolne nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii. Ponadto przeprowadzi szeroko pojęte działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Będzie sprawdzać działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19.

Oprócz powyżej wskazanych aspektów, kontrole mają również dotyczyć sprawdzenia obowiązków przestrzegania nowych przepisów regulowanych poprzez wprowadzane w 2020 roku przez rząd kolejne tarcze antykryzysowe związane z prawną ochroną pracy. Mowa tutaj o kwestiach dotyczących wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, jak również weryfikacji czasu pracy. 

Wzmożonego nadzoru PIP możemy się spodziewać w przedsiębiorstwach, w których w 2020 roku miała miejsce duża liczba wypadków przy pracy – w tym także wypadków ciężkich lub śmiertelnych. Ponadto, kontroli spodziewać się również mogą przedsiębiorstwa, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz zatrudniani są cudzoziemcy z kierunków azjatyckich – dotyczy to zatrudnionych obcokrajowców z Filipin, Indii, Bangladeszu oraz Nepalu.

Inspekcja w swoim harmonogramie działań zakłada również kompleksową kontrolę w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach górniczych oraz w placówkach handlowych. Polegać ona będzie na sprawdzeniu stanu przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów prawa pracy – szczególnie związanych z wypłatą wynagrodzenia za pracę oraz poprawności zastosowania umów cywilnoprawnych. 

Nową gałęzią gospodarczą, której w 2021 roku ma się baczniej przyglądać Inspekcja, jest branża drzewna,dokładnie zakłady obróbki drewna. Kontroli podlegać będzie m.in. bezpieczeństwo pracy w procesach wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych jak również stan urządzeń i instalacji elektromagnetycznych. 

Jak zakłada plan kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021, skontrolowaniu podlegać będzie również przestrzeganie w przedsiębiorstwach przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. W przyszłym roku działania kontrolne obejmą wszystkie podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK.

Jeśli zatem obawiają się Państwo kontroli PIP, zapraszamy do skorzystania z usługi Inventage, polegającej na przeprowadzeniu audytu BHP. Dzięki naszym kwalifikacjom, fachowemu podejściu jak również wysokiej jakości świadczonych usług, zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie BHP w oparciu o regulacje prawne, mając jednocześnie na względzie indywidualne potrzeby naszych Klientów. 

Jolanta Rybak

Analityk Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy w Inventage

+48 512 002 228