Rewolucja w podatku od nieruchomości nadchodzi

Trybunał Konstytucyjny orzekł właśnie, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją.

Zakwestionowany przez Trybunał przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Co jest istotne, Trybunał zaznaczył również, że ustawodawca powinien równocześnie zmienić obowiązującą definicję legalną budynku zawartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która również odwołuje się do przepisów prawa budowlanego.

Dlatego wybrany w jesiennych wyborach nowy Parlament będzie miał za zadanie w przyszłym roku uchwalić nowe przepisy podatkowe, które zgodnie z wyrokiem TK, muszą definiować co jest budynkiem, a co budowlą w oderwaniu od przepisów innych ustaw niepodatkowych. Obecnie bowiem w znacznym stopniu to przepisy prawa budowlanego, geodezyjnego, a nawet przepisy związane z kolejnictwem ustalają zakres opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.