Rozwiązania dla Twojej firmy

Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Już niebawem ruszy nabór na projekty ze wsparciem Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach programu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

Ochrona zdrowia jest niezbędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa, mającym bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli. Dobrze zorganizowany system ochrony zdrowia jest fundamentem zdrowego i produktywnego społeczeństwa.

Program „Wsparcie POZ” jest realizowany w formie grantowej poprzez wsparcie placówek wykonujących działalność leczniczą, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na udzielanie świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Projekt ma na celu poprawę jakości, dostępności i efektywności świadczonych usług poprzez dofinansowanie konkretnych działań i inicjatyw.

Premiowane będą podmioty posiadające miejsce udzielania świadczeń na obszarach z ograniczeniem dostępu do POZ lub na terenach będących tzw. „białymi plamami”, zgodnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych.

Program będzie realizowany w formule grantowej z możliwością dofinansowania nawet do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na różne cele, w tym przede wszystkim na:

- modernizację infrastruktury medycznej: remonty i wyposażenie placówek,

- zakup sprzętu i wyposażenia medycznego,

- programy profilaktyczne: inicjatywy mające na celu profilaktykę i promocję zdrowia wśród pacjentów,

- innowacje technologiczne: wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT w placówkach medycznych.

Projekt ma przyczynić się do wzrostu dostępności do podstawowych oraz specjalistycznych usług zdrowotnych, oferować wsparcie w celu polepszenia ochrony zdrowia, wspierać inwestycyjnie POZ, a co za tym idzie przysłużyć się do powstania nowych placówek ochrony zdrowia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Agnieszka Albińska — [email protected]
Marcin Sienicki — [email protected]

Zapraszamy do współpracy.