Uzyskiwanie interpretacji podatkowych – interaktywny formularz

W poniedziałek 6 listopada 2023 r. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Interaktywny formularz, który dostępny jest pod adresem: https://ord-in.podatki.gov.pl/, ma umożliwić wygenerowanie i wypełnienie wniosku ORD-IN.

To bezpłatne narzędzie powinno ułatwić podatnikom składanie wniosków do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Zawiera ono bowiem wskazówki, które należy podać w kolejnych polach formularza. Jednak bez poprawnego wypełnienia danego pola formularz nie dopuści nas do następnej strony. Przy czym na każdym etapie wypełnienia danych można cofnąć się i poprawić już wpisane dane.

Co prawda stosowanie tego nowego narzędzia nie jest obowiązkowe, jednak Ministerstwo Finansów spodziewa się że jego wprowadzenie zmniejszy ryzyko błędnego wypełnienia wniosku ORD-IN.

Wypełniony poprawnie wniosek podatnicy mogą podpisać elektronicznie i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: ePUAP/KIS/wnioski lub dołączyć do pisma ogólnego w e‑Urzędzie Skarbowym. Można też wydrukować taki wniosek i po podpisaniu wysłać go na adres pocztowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Warto wspomnieć, że z użyciem opisywanego interaktywnego formularza nie można niestety składać wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatków lokalnych, a więc podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Dla podatników wymienionych podatków nadal jedyną drogą przygotowania stosownego wniosku jest sposób tradycyjny tzn. sporządzenie od podstaw treści wniosku w edytorze tekstu na komputerze lub napisanie go odręcznie i dostarczenie do właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym położona jest dana nieruchomość.

Łukasz Szatkowski
Menedżer Działu Podatków