Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej

Od kwietnia 2021 roku niższa składka wypadkowa

Przełom marca i kwietnia każdego roku to czas, kiedy płatnicy składek otrzymują nowe zawiadomienie z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym roku dla wielu grup działalności zmienią się kategorie ryzyka, a w związku z tym modyfikacji ulegnie również wysokość stóp procentowych.

W nowym roku składkowym, tj. w okresie od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r., zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, zmianie ulegnie stawka wypadkowa dla 24 grup działalności.

Dla firm należących do 16 z 64 grup działalności będzie ona niższa. Podwyżka dotknie zaś płatników 8 grup.

Na jakiej podstawie wprowadzane są zmiany?

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 09. 1673 z późn. zm.), kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych statystycznych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe – odpowiednio na trzy kolejne lata składkowe. Uprzednio wprowadzone stawki stóp procentowych dotyczyły okresu od kwietnia 2018 r. i będą obowiązywały płatników składek do marca 2021 r. 

Które branże zapłacą więcej?

Zmiany związane z podwyższeniem wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dotkną płatników z 8 grup działalności. Wyższych opłat do ZUS mogą się spodziewać przedsiębiorstwa z następujących branż:

  • rybactwo,

  • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie (ponowny wzrost),

  • produkcja napojów,
  • produkcja wyrobów tytoniowych,

  • produkcja odzieży,

  • produkcja metali,

  • produkcja mebli,

  • działalność pocztowa i kurierska

a kto zapłaci mniej?

Obniżenie stóp procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe dotyczyć będzie 16. branż.

Niższe koszty z tego tytułu poniosą m.in. działalności związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, górnictwem i wydobyciem węgla kamiennego, produkcją odzieży, produkcją papieru, jak również robotami budowlanymi związanymi z budową i wznoszeniem obiektów oraz transportem wodnym.

Dla pozostałych grup działalności stawki pozostaną na niezmienionym poziomie.

Czym spowodowane są zmiany?

Podwyższenie stawki wypadkowej to m.in. efekt rozkwitu w polskiej gospodarce branży produkcyjnej, jak również gwałtownego wzrostu usług kuriersko-pocztowych, które w dobie pandemii znacząco się rozwinęły. Zmiany te spowodowały wzrost w tych branżach liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w ostatnim okresie co miało bezpośrednie przełożenie na podwyższenie wysokości stawek wypadkowych.

Obniżenie zaś związane jest z ogólną poprawą warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach, jak również wprowadzeniem w 2020 r. pracy zdalnej w wielu przedsiębiorstwach. Statystyki GUS wskazują tendencję spadkową w zakresie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Zmiany na korzyść pracowników są zauważalne również w zakresie poprawy warunków na stanowiskach pracy. 

Projekt rozporządzenia MRPiPS zakłada, że płatnicy, począwszy od kwietnia 2021 r., będą zobowiązani do uiszczania wpłat na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z nowymi regulacjami. Najniższa stopa procentowa składki ma wynosić 0,67 proc., a najwyższa 3,33 proc. 

Jolanta Rybak
Analityk
Dział Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym Ekspertem

48 512 002 228