Blog

7 wskazówek jak zmotywować pracowników do pracy

Brzydka prawda o braku zaangażowania – 7 wskazówek jak zmotywować pracowników do pracy

Wraz z nowym rokiem przychodzi czas na listę noworocznych postanowień. Menegerowie głowią się nad tym jak zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników tak aby ich praca realnie przełożyła się na wyniki firmy. Mimo, iż ja sam od lat zajmuje się zarządzaniem firmą, co roku szukam lepszych rozwiązań aby zwiększyć motywację w firmie. Zamiast metody prób i błędów polecam szukać rozwiązań bazujących na metodach naukowych, w tym oparciu o dane statystyczne.

kontrole zus - bezpieczeństwo pracy

Zaniedbania w bezpieczeństwie pracy kosztują

Państwowa Inspekcja Pracy wydała sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku. Z podsumowania wynika, iż w 2018r. miało miejsce 80,2 tys. kontroli, w wyniku których zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia u 63 tys. pracowników.

Zmiany w podatkach w 2020 r.

Zmiany w podatkach w 2020 r. – komentarz ekspercki

Wraz z początkiem nowego roku przedsiębiorcy muszą dostosować się do zmian w podatkach VAT, CIT i PIT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z omówieniem eksperta – Beaty Złotek, Dyrektora Działu VAT oraz Pionu Badań i Rozwoju w Inventage. Sp. z o.o.

pamiętaj o ZUS IWA

Przedsiębiorco, pamiętaj o ZUS IWA!

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nakłada na płatników składek szereg regulacji m.in. dotyczących rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy

Alain Kaj Życzy Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku

Jak wykorzystać podsumowanie 2019 roku i wejść w 2020 z lepszym nastrojem?

8 punktów, na które warto zwrócić uwagę aby przyszły rok był jeszcze bardziej efektywny

Koniec roku kojarzy mi się zeCzytaj więcej...