Blog

Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)

Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)’ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura). Kto i na jakie cele otrzyma dodatkowe środki? 

Wsparcie w pozyskaniu Kredytu ekologicznego i dofinansowania do 80%

25 kwietnia 2024 r. ruszył nabór na dofinansowanie projektów w ramach kredytu ekologicznego. Wnioski można składać do 25 lipca 2024 r.

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do grona partnerów Polskiej Izby Handlu.

Polska Izba Handlu to najszersza reprezentacja handlu detalicznego i hurtowego FMCG w Polsce – zrzeszająca ponad 30 tys. podmiotów handlowych, od pojedynczych małych i średnich sklepów, po ogólnopolskie sieci franczyzowe i dystrybucyjne. Współpraca z tą organizacją daje nam możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz większych perspektyw w dotarciu do opinii publicznych.

Od kwietnia 2024 roku niższa składka wypadkowa dla 32 grup działalności gospodarczej.

Znamy już wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 roku. W tym roku dla wielu grup działalności zmienią się kategorie ryzyka, a w związku z tym modyfikacji ulegnie również wysokość stóp procentowych. Dla firm należących do 32 z 64 grup działalności będzie ona niższa. Podwyżka dotknie zaś płatników tylko z 1 grupy. Które branże zapłacą mniej?

Nowy program PARP Akademia HR. Do 15 649 zł za pracownika i 100 procent refundacji kosztów

Nadchodzi nowy program dofinansowania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Głównym założeniem jest finansowanie szkoleń oraz usług doradczych dla pracowników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorca może uzyskać nawet do 15 649 zł za pracownika. Na co można wykorzystać dofinansowanie w ramach Akademii HR?