Blog

Nastał czas na kolej

Do pierwszego czytania w Sejmie RP trafił projekt zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach, które ograniczają możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania obiektów infrastruktury kolejowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tejże ustawy.

ZUS uderza w przedsiębiorców

Eksperci z Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy Inventage — Rafał Jędruchniewicz oraz Jolanta Rybak komentowali w mediach projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz innych ustaw.

Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej

Przełom marca i kwietnia każdego roku to czas, kiedy płatnicy składek otrzymują nowe zawiadomienie z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym roku dla wielu grup działalności zmienią się kategorie ryzyka, a w związku z tym modyfikacji ulegnie również wysokość stóp procentowych.

Budowle niepodlegające amortyzacji a podatek od nieruchomości (PoN)

Przepisy podatkowe wskazują, że jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Czy można odliczyć VAT od faktury Doradcy rozliczającego się na umowę sukcesu?

Zasadność prawa do odliczenia podatku naliczonego jest chyba najczęstszym elementem badania podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy podatkowe w zakresie tego obszaru.