Polski Ład — pakiet po konsultacjach społecznych

Kolejne zmiany w projektowanym Polskim Ładzie

W środę 8 września br. na portalu gov.pl został opublikowany artykuł „Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach” opisujący  proponowane zmiany w pakiecie z uwzględnieniem wyników konsultacji publicznych. 

1. Składka zdrowotna

Pierwsza zmiana dotyczy tzw. „liniowców”. Według propozycji Ministerstwa, osoby wybierające tę formę rozliczenia będą odprowadzać składki zdrowotne w wysokości 4,9 %, a nie 9%, jak to było 
w poprzedniej wersji projektu. 

Druga zmiana dotyczy „ryczałtowców” i została rozdzielona na 3 konkretne przypadki:

  1. Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia.”
  2. Dla firm o rocznych przychodach „do 300 tys. zł — 100% przeciętnego wynagrodzenia”.
  3. Natomiast dla firm o przychodach wyższych niż 300 tys. zł rocznie „180% przeciętnego wynagrodzenia”.

Kolejna projektowana zmiana dotyczy osób, które rozliczają się kartą podatkową. „Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia”. 

Warto wspomnieć, że możliwość rozliczania składki zdrowotnej poprzez kartę podatkową, zostanie przywilejem wyłącznie osób, które już z takiej opcji korzystają. Podmioty, które dotychczas wybierały rozliczenia liniowe bądź ryczałtowe w kolejnym roku kalendarzowym nie będą mogły zmienić swojego systemu na wspomnianą kartę. 

Ostatnim ciekawym punktem dotyczącym rozliczania składek zdrowotnych w nowym projekcie dotyczącym Polskiego Ładu są terminy ich rozliczania. „Dotychczas (składki zdrowotne) były płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5‑go, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10-go, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20-go” (dla wszystkich). 

2. Ulga na powrót 

Ministerstwo Finansów znacząco doprecyzowało warunki, skorzystania z ulgi na powrót. Według tego planu, ulga będzie dostępna przede wszystkim dla osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce”.

Czytamy również, że obywatele mieszkający poza granicami Polski będą mogli udowodnić ten stan rzeczy poprzez certyfikaty rezydencji (dotychczasowa możliwość), a także poprzez zaświadczenia wydawane przez administrację innych państw, czy poprzez dokumenty dotyczące pracy i/lub zameldowania za granicą.

3. Wydłużony okres rozliczania ulg podatkowych

Zaproponowane zmiany dotyczą również okresu rozliczenia miedzy innymi ulgi na ekspansję i ulgi na zabytki (z 5 do 6 lat), ulgi na terminal (z 4 do 6 lat), a także ulgi na prototyp (z 2 do 6 lat). 

4. Nowe stawki w Estońskim CIT 

Ministerstwo Finansów zakłada także zmiany dotyczące stawek w Estońskim CIT. W środowej publikacji czytamy, że „przesłany do konsultacji projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknie również opodatkowanie na wejściu 
i na wyjściu”.

5. Podatek od dużych korporacji 

Dzięki społecznym konsultacjom, a także propozycjom od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Ministerstwo Finansów ogłosiło kolejną planowaną zmianę. Proponuje się opodatkowanie dużych koncernów, na zasadach obowiązujących np. w USA, Kanadzie, Austrii czy we Włoszech. Planowane zmiany maja dotyczyć spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach < 1% (regulacja ta odnosi się wyłącznie do dochodów i przychodów z działalności operacyjnej).

Podatek nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT – nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki”.

Podany minimalny podatek ma zostać wprowadzony dla kilku % firm w Polsce. Ma być przeznaczony dla największych korporacji, które dotychczas unikały płacenia podatków na terenie kraju. 

Źródło: Ministerstwo Finansów „Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach”. https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowy-pakiet-polskiego-ladu-po-konsultacjach, dostęp 08.09.2021 r.