Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: Aktualności

Ograniczenie oprocentowania nadpłat niezgodne z przepisami wspólnotowymi

Przed podatnikami otworzyła się nowa szansa na oprocentowanie nadpłat — Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym uznaje za sprzeczne z unijnymi zasadami polskie przepisy ograniczające naliczanie oprocentowania od nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń TSUE.

Czy wyrok ten ma wpływ na przepisy Ordynacji podatkowej? –  w dzisiejszym artykule kwestię tę wyjaśnia Łukasza Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

Firmy będą mogły stać się właścicielami gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy, który w założeniach ma pozwolić przedsiębiorcom na wykup prawa własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. Czym się będzie różniła ustawa, od tej z 2018 roku oraz jakich zmian przepisów mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Kogo obejmą bonifikaty? –  w dzisiejszym artykule kwestię tę wyjaśnia Łukasza Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

O zakończeniu rekultywacji gruntu nie zawsze decydują urzędnicy

W ostatnich dniach na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się istotne uzasadnienie do wyroku NSA z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt III FSK 2333/21, dotyczące rekultywacji gruntów. Sąd stanął po stronie podatnika potwierdzając, że o momencie zakończenia działań rekultywacyjnych nie przesądza data formalnego zakończenia postepowania administracyjnego w przedmiocie rekultywacji. Tym samym posiadacze gruntów, które zostały poddane rekultywacji, uzyskali nowy oręż do walki z zakusami fiskusa. Kiedy i w jakim celu przeprowadza się rekultywację gruntów? – wyjaśnia Łukasz Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

PODSUMOWANIE ROKU 2022 W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Mijający rok zapewnił wszystkim podatnikom, jak również działom księgowym nieoczekiwane emocje. Zmiany podatkowe nie ominęły również właścicieli nieruchomości.  Podsumowujemy więc trzy najważniejsze – zdaniem Łukasza Szatkowskiego – Menedżera Działu Podatków – wydarzenia w obszarze podatku od nieruchomości z roku 2022.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznaje wyższość tajemnicy zawodowej nad obowiązkiem raportowania schematów podatkowych

Rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości UE belgijskich przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych oznacza, że obowiązek zgłoszenia właściwym organom podatkowym uzgodnień stanowiących potencjalnie schemat podatkowy spoczywa nie tylko na podatniku, ale również na wszystkich podmiotach pośredniczących, którzy zaangażowani są w opracowanie, wdrażanie, organizowanie lub zarządzanie danym uzgodnieniem.

Jak więc wyrok ten wpłynie na pracę adwokatów, radców prawnych czy też doradców podatkowych, na których spoczywa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej? — w dzisiejszym artykule kwestię tę omawia Łukasz Szatkowki – Menedżer Działu Podatków Inventage.

Nie warto stawiać pomników

Pomnik czy posąg?  Łukasz Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage wyjaśnia, co jest korzystniejsze do wybudowania w świetle ustawy Prawo budowlane. Czy zarówno pomniki, jak i posągi podlegają takiemu samemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Jaki gabaryt zachować, aby nie narazić się wysokie obciążenia podatkowe? I w końcu, jak rozliczyć podatkowo taką inwestycję, jeśli związana jest ona z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też finansowana przez osoby prywatne?

Stacje redukcyjne jako element sieci gazowej

Ważna uchwała NSA w 7‑osobowym składzie, dotycząca podatku od nieruchomości i opodatkowania stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych.

W jaki sposób nowe przepisy wpłyną na obciążenia podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości wyjaśnia Łukasz Szatkowski – Menedżer Działu Podatków Inventage.

Krajowy Plan Odbudowy. Kiedy pierwsze pieniądze z KPO?

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE środków. Wrzesień lub październik 2022 roku to moment, w którym powinny wpłynąć pierwsze fundusze z nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Na co zostaną przeznaczone środki w ramach KPO?

Kondygnacja w podatku od nieruchomości

Dokonując ustaleń co do wielkości powierzchni użytkowej budynku na potrzeby określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości podatnik jak i organy podatkowe powinny dokonać tego w sposób, o którym mowa ustawie podatkowej.

Zatem w jaki sposób interpretować prawo podatkowe, aby prawidłowo wyliczyć podstawę opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości? Jak rozumieć kluczowe terminy „kondygnacja” oraz „strop”?

Porady eksperta – rozliczanie ulg na innowacje

Od początku roku działa system ulg podatkowych, które znacząco wpływają na transformację krajowej gospodarki w kierunku innowacyjności. Na jakie przepisy już teraz warto zwrócić uwagę, aby skorzystać z przysługujących przedsiębiorcom ulg w rozliczeniu za rok 2022?